Z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) informujemy, iż udzielanie drogą telefoniczną jakichkolwiek informacji dotyczących lokalu mieszkalnego, konta czynszowego, itp. będzie możliwe jedynie po dokonaniu weryfikacji hasła uwierzytelniającego tzw. TeleKodu - ustalonego indywidualnie dla każdego lokalu mieszkalnego.

Aby otrzymać TeleKod, który stanowić będzie podstawę do identyfikacji osoby dzwoniącej - należy wypełnić wniosek o jego nadanie. Wniosek dostępny pod niniejszym artykułem oraz w biurze Spółdzielni. Wniosek może złożyć wyłącznie właściciel lokalu mieszkalnego lub osoba przez niego upoważniona.
Na nr TeleKodu składa się indywidualny numer przypisany do konta mieszkania w programie czynszowym administrowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Suszu.
Wprowadzenie TeleKodu wpłynie na uniknięcie ryzyka udzielenia informacji niejawnych osobom nieuprawnionym.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 55 2786 128 lub osobiście w biurze Spółdzielni.

Wniosek_o_nadanie_TeleKodu.pdf